Facebook

Contributie

Hieronder een overzicht van onze contributies per 01-09-2016

 Gymnastiek jeugd  € 10,00 per maand. 10 mnd/ jaar.
 Volleybal senioren inc. Nevobo  € 14,00 per maand. 10 mnd/ jaar.
 Volleybal jeugd N5  € 10,00 per maand. 10 mnd/ jaar.
   
 Badminton  € 12,00 per maand. 10 mnd/ jaar.
 Bewegen op muziek senioren  € 15,00 per maand. 10 mnd/ jaar.
 Bodyfit; combiles Zumba, steps en aerobics  € 15,00 per maand. 10 mnd/ jaar.

- Aanmelden bij S.V. Nakala
  • Print het aanmeldformulier lidmaatschap S.V. Nakala uit 
  • DIt kan via de website, maar de docent heeft er ook één.
  • Stuur het aanmeldformulier lidmaatschap op of doe het door de brievenbus bij de penningmeester: Josita Tichelaar. Tarwehof 21 8308 BK Nagele sportverenigingnakala@gmail.com.   tel: 652634
- Opzegging contributie
  • Alle contributies zijn per volledige kalendermaand opzegbaar. 
  • Opzegging dient voor de eerste van de maand te gebeuren, daar anders over deze maand contributie verschuldigd is.
  • De contributie is verschuldigd tot schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden via de penningmeester: Josita Tichelaar Tarwehof 21 8308 BK Nagele  tel: 652634 sportverenigingnakala@gmail.com

- Meedoen kortingsbon
De gemeente NOP wil graag dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om mee te doen aan clubs. S.V.Nakala sluit zich hierbij aan. Een laag (gezins) inkomen mag daarvoor geen belemmering zijn. Daarom is er de meedoen bon, zie http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Meedoen
Met deze bon heb je recht op 150 euro korting op het aanbod van S.V. Nakala per jaar. Deze bon maakt meedoen een stuk goedkoper!

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met het loket WWB of WMO van de gemeente Noordoostpolder. Deze is tijdens kantooruren te bereiken op: 0527-633911
of per e-mail: meerdoenbon@noordoostpolder.nl

- Stichting Leergeld Noordoostpolder
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Dit kan als aanvulling een mogelijkheid bieden bovenop de meedoenbon van de gemeente. Sommige Leergeld Stichtingen wijken, noodgedwongen, af van de aantoonbare 120% van het bijstandsniveau omdat zij minder financiële middelen hebben om alle kinderen te kunnen helpen.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen via www.leergeld.nl of mailen naar info@leergeldnoordoostpolder.nl
Stichting Leergeld
Postbus 92
8300 AB Emmeloord